Plavby o prázdninách

Vážení návštěvníci, přátelé a kamarádi,

od soboty 29. června zahajujeme provoz pravidelných plaveb po Máchově jezeře dle jízního řádu.

Těšíme se na vaši účast na plavbách a na lodi ... ahoj 

PRAVIDELNÁ LODNÍ PŘEPRAVA

Slouží jako tzv. autobus, loď pluje kolem celého Máchova jezera a staví ve všech 8 přístavištích.

Denně se tak můžete nechat převézt např. z kempu na pláž a zpět.

Platba probíhá na lodi u kapitána pouze v hotovosti!

Pravidelná lodní přeprava je v provozu pouze o letních prázdninách.

VYHLÍDKOVÉ PLAVBY

Plujeme denně v pravidelných časech: 11:00, 13:00, 14:30 a 16:30 hodin z přístavitě v Doksech.

V 15:00 hodin můžete využít plavbu z přístaviště ve Starých Splavech, kam vás zpět zavezeme.

Platba probíhá při nástupu na loď u pana kapitána a je možná pouze v hotovosti.