SDĚLENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,

společnost Regata Máchovo jezero, a.s. (dále jen RMJ), a.s. si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních. Při jejich zpracování společnost RMJ postupuje zcela v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“.

Cílem tohoto sdělení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti RMJ (www.regatamachovojezero.cz; www.autokemp-klucek.cz); jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti RMJ dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například hostů v kempu, novinářů apod.).

Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů

Odeslání dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře

Zde jsou sbírány i osobní údaje, které se nachází v zašifrovaném rozhraní  a jedná se o následující údaje:

 • datum a čas odeslání poptávkového formuláře;
 • údaje z odeslaného poptávkového formuláře
 • případný dotaz návštěvníka;

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost RMJ sama, případně prostřednictvím specializovaného zpracovatele, společnosti Breezy s.r.o., se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČ: 27733823 zapsané v obchodním rejstříku vedeném oddíl C, vložka 163153.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách

V případě poptávky služeb na webu prostřednictvím poptávkového formuláře či odesláním dotazu na příslušný email uvedený na daném webu, bude společnost RMJ zpracovávat osobní údaje potencionálního zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma.
 

Po zpracování příslušné poptávky může společnost RMJ výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém oprávněném zájmu v souladu s recitálem č. 47 GDPR. V tomto případě má subjekt údajů právo na výmaz či být zapomenut, přičemž tyto požadavky může směřovat emailem na info@regatamachovojezero.cz

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost RMJ sama.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození - cizinci, číslo občanského průkazu či pasu, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt  ve společnosti RMJ, zpracovává společnost RMJ na základě právního důvodu, který jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6odstavec 1 písm. c) GDPR.

U tuzemských hostů je údaj - datum narození vyžadován na základě oprávněného zájmu společnosti RMJ s odůvodněním zabezpečení správného odvodu místních poplatků, které ukládá zákon.

V této souvislosti společnost RMJ může uchovávat jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti RMJ  spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a služby v souladu s recitálem č. 47 GDPR.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost RMJ  sama a prostřednictvím specializovaného zpracovatele, společnosti Drings spol. s r.o. se sídlem 28. října 554,  511 01 Turnov, IČ: 45539979 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové vedeném oddíl C, vložka 1924.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost RMJ  na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
V případě, že uživatel webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem.

Jaké cookies používáme?

 1. Základní (nutné pro základní funkce stránky, ulehčující uživatelům pohyb, pamatování jazykové mutace, jsou povoleny vždy).
 2. Analytické (shromažďování neosobních informací v Google Analytcis).

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost RMJ službu Google Analytics , vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).


Google nebude přenesená data, vč. IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutízde.


Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

 • kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 • instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost RMJ. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu.
 

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost RMJ zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost RMJ  zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

 • právo na přenositelnost osobních údajů;

 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost RMJ  zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti RMJ.  Zpracovávají-li se osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv proti tomuto zpracování námitku.


Výše uvedená práva mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost RMJ  zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti RMJ jakožto správce osobních údajů, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Regata Máchovo jezero, a.s.
IČO:             46713484
sídlo:            Doksy, U Jezera 393, PSČ 472 01
Zápis v OR:   spisová značka B 315 vedená u rejstříkového soudu Ústí nad Labem
nebo

prostřednictvím e-mailové adresy: info@regatamachovojezero.cz

Toto Sdělení ke zpracování osobních údajů je platné a účinné od 25. 5. 2018.