Máchovo jezero průhlednější

Kvalita vody v Máchově jezeře je v posledních letech stabilní, s vodou vhodnou ke koupání vždy po celou letní sezónu. Jedním z opatření, které k tomu přispělo a stále přispívá je ekohrázka v Dokeské zátoce, která ji odděluje od vlastního jezera. V letošním roce jsme zaznamenali další zlepšení kvality vody, kterému napomohly i úpravy realizované na konci loňského roku. V listopadu a prosinci probíhaly ve vypuštěné Dokeské zátoce práce na odtěžení a likvidaci bahna, které se tu nahromadilo v průběhu let. Vypuštěná zátoka byla vyčištěna a bahno odvezeno. Došlo k opravě ekohrázky a k výměně výpustního zařízení. Kromě očekávaného zlepšení čistoty vody v horizontu jednoho roku až dvou let přispějí úpravy i ke zvýšení schopnosti Máchova jezera zadržovat větší objem vody v krajině a k posílení biologické rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů.


Kvalita vody ke koupání v Máchově jezeře je kontrolována každý týden, jednou za dva týdny Krajskou hygienickou stanicí Liberec a v ostatních týdnech hodnotí kvalitu vody Povodí Ohře. Sledování kvality koupacích vod letos začalo 15.5. a doposud byly provedeny 4 odběry.


Oslovili jsme proto Emila Janečka, odborníka na hydrobiologii, aby nám zhodnotil jejich výsledky. "Je patrné, že nejlepší průhlednost vodního sloupce byla zjištěna při prvním odběru, v půli května a to rekordních 2,2 m. Ta nyní postupně klesá. Na základě rozborů akreditované laboratoře lze konstatovat, že v současné době, i přes dlouhou vlnu tropických dnů, má Máchovo jezero nízké hodnoty počtů buněk relevantních sinic a zároveň minimálně standardní průhlednost vody," řekl Emil Janeček.

Pravidelná lodní přeprava a vyhlídkové plavby

Loňské úpravy v Dokeské zátoce si vyžádaly částečné vypuštění jezera. "Naštěstí se neopakovaly suché zimní a jarní měsíce jako v roce 2015 a voda v jezeře pravidelně přibývala. Mohli jsme tak již koncem května vyplout na jezero v rámci vyhlídkových okružních plaveb, školních výletů či svateb. Na konci června pak zahajujeme i pravidelnou lodní přepravu dle jízdního řádu, která má celkem 8 zastávek," okomentoval aktuální situaci Vladimír Reichert, ředitel společnosti Regata Máchovo jezero, která zde vlastní a provozuje 4 výletní lodě, oblíbený kemp Klůček a spravuje také dvě ze čtyř místních pláží.


"Hlavní sezóna u Máchova jezera začíná, kvalita vody je aktuálně velmi dobrá a věříme, že taková zůstane po celou koupací sezónu, asi ještě lepší než v minulých letech," dodal Vladimír Reichert.