3. adventní plavba - vyplujeme

Vážení návštěvníci, 

s nadšením a radostí vám můžeme oznámit, že se třetí adventní plavba bude konat. Pokud chcete zažít krásnou vánoční atmosféru, dostavte se tuto neděli do přístaviště v Doksech. Vyplouváme v 16:00 hodin.

Těšíme se na vás všechny!